Ostalo


  • Čunjevi

    Čunjevi s reflektirajućim detaljima. Isporučuju se u visini 50 cm i težini 2 kg, i u visini 75 cm i težini 4 kg.


  • Jednokratna zaštita za cipele Renuk

    Jednokratna zaštita za cipele. Veličina: 15x36 cm.


  • TRAKE ZA OBILJEŽAVANJE

    Trake za obilježavanje u crveno-bijeloj i crno-žutoj boji. Različitih dužina od 50 metara, 100 metara i 500 metara.